ÇOCUK GÖZ SAĞLIĞI

Çocuklarda Göz sağlığı

Çocukların göz sağlığı, doğumdan itibaren ileri yaşlardaki hayat başarıları ve mutlulukları açısından çok önemlidir.

Çocuklarda zamanında tespit edilerek tedavi edilemeyen göz bozuklukları, göz kayması (şaşılık), göz tembelliği, yaşlılık hastalığı olarak bilinen fakat bebeklerde de görülebilen glokom ve katarakt gibi hastalıklar onların az görmesine, gelecekteki hayat başarılarına ve mutluluklarına olumsuz etki yapacaktır.

Bebek doğduğundan itibaren yenidoğan döneminde önce çocuk doktoru tarafından gözlenmelidir. Rutin olarak 6. Ayda göz doktoru tarafından muayene edilmelidir.

Bebeklerde ilk muayenelerinde muhakkak kırmızı yansıma testi, göz hareketlerinin değerlendirilmesi, ışık reaksiyonu kontrolü, fiksasyon (sabitleme) kontrolü, örtme testi, gözdibi muayenesi yapılmalıdır.

3 yaş ve sonraki periyodik muayenelerde görme keskinliği ölçümüne göz tembelliği açısından bilhassa önem verilmelidir.

 
 

Bebeklerin ilk göz muayenesi ne zaman yapılmalı?

Erken doğmuş bebeklerde doğumdan sonra 4-6 hafta arasında mutlaka göz muayenesinin yapılması gerekmektedir.

Hiçbir şikayeti yoksa bebeklerde 6. Ay, çocuklarda 3 yaşında iken, okula başlamadan önce, okul süresince her yıl periyodik olarak göz muayenelerini yaptırın.

Aşağıda belirtilen durumlarda rutin altıncı ay kontrolü beklenilmeksizin bebek doğduktan hemen sonra (yeni doğanlarda) göz doktoru tarafından göz muayenesi yapılmalıdır. Bir gözü kırpıyor yada kapatıyorsa, siyah görünmesi gereken göz bebeği beyaz yada puslu ise, kayma (şaşılık) var ise, ailede göz bozukluğu varsa, gözler gereğinden fazla iri, kanlı, kırmızı ise, kornea büyük ve bulanık ise, kapak düşüklüğü varsa, çapaklanma ve sulanma varsa.

Çocuklardaki bir diğer rahatsızlık da şaşılık, nasıl tedavi edilebilir?

Çocuklarda Şaşılık tedavisi ilk olarak gözde herhangi bir kırma kusuru olup olmadığına bakılıp incelenir.

Kırma kusurlarının düzeltilmesinde esas amaç, görmeyi düzeltmekle birlikte, hipermetropi içe kaymaları, miyopi ise dışa olan kaymaları düzeltebilir. Bir kısım şaşılıkta gözlükle tedavi çok başarılıdır. Çocuk gözlüğünü taktığında şaşılığı düzelir. Yaş ilerledikçe kaymayı kontrol edebilme özelliği kazanabilir ve gözlüğü çıkardığında da artık gözü kaymaz.

Bazen gözlük tedavisinin yanı sıra hasta ortopedik tedavi ve egzersiz programlarına alınabilir. Gözlükle ve egzersiz programlarıyla düzelmeyen şaşılıklarda, doğumsal şaşılıklarda ve baş pozisyonunun olduğu hastalarda cerrahiye başvurulur.

 

Göz tembelliği nedir?

Göz tembelliği engel olunabilir bir görme kaybıdır. İlk 7 yaşları içinde kapanma ve ortoptik yöntemlerle tedavi edilebilir.

Çocuğa uygun bir gözlük verilir ve gözün tembelliğini çalıştırmak amacıyla sağlam göze uygun sürelerde kapama yapılır.

Artık günümüzde kapamaya destek olacak evde uygulanan bilgisayar programlarını da tedavide kullanmaktayız.

Çocuk Göz Hastalıkları belirtileri ve Tedavi Süreçleri

Göz hastalıkları ile ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklanan ihmaller sonucu çocuklarımız ileri yaşlarda tedavisi oldukça zorlaşan sorunlarla karşılaşabilirler. Pek çok önemli göz hastalığı küçük yaşlarda ortaya çıkar. Ancak erken teşhis ve doğru tedavi ile başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Okul süresince düzenli göz muayenesi yapılması gereklidir.Ancak aşağıdaki belirtilerde vakit kaybetmeden çocuk göz hastalıkları alanında uzman bir göz hekimine (pediatrik oftalmolog) gidilmelidir.

  • Bir gözü kısma ya da kapatma
  • Siyah görünmesi gereken göz bebeğinde beyaz ya da puslu renk
  • Cisimleri sürekli gözüne yakın tutma
  • Başını bir yana eğerek bakma
  • Gözlerini sık sık ovuşturma
  • Bir veya iki gözün içe veya dışa kayması
  • Prematüre doğum
  • Ailede göz tembelliği teşhisi
  • Ailede göz bozukluğu