GENEL GÖZ MUAYENESİ

GÖZ

Göz önemi, hassasiyeti, çeşitli darbelerden ve tesirlerden kolayca etkilenebilmesi dolayısıyla insan vücudunda sağlam bir miğfer içine yerleştirilmiştir.

Gözün içinde bulunduğu ve kemiklerle çevrili bu boşluğa göz çukuru (orbita) ismi verilir. Üstte kaş ve kaş kemiği, dışta ve altta şakak kemiği, içte burun kökü ile çevrelenmiştir.

Göz kapağı, yabancı maddelerden gözü korur. Göz çukurunun hacmi 29 cm 3 kadardır. İçinde göz yuvarlağı, gözü hareket ettiren kaslar, damar ve sinirler ile bunlara yastık vazifesi gören yağ dokusu bulunur.

Genel Göz Muayenesi

Gözlerimiz 5 duyu organımız arasında bize dünyanın tüm güzelliklerini gösteren, hayata bağlayan, vücudun beyinden sonra en karmaşık ve önemli organıdır.

Gözlerimizi düzenli şekilde muayene ettirmek sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmemiz için son derece önemlidir.Göz ile ilgili herhangi bir problem olmasa bile olası risklerin erken tespiti için uzmanlar yılda bir göz muayenesi önermektedir. Çocuklarda bu süre 6 ayda bir, hatta bazı özel durumlarda hekimin önerisi ile daha sık olabilir.

Bir göz muayenesi sayesinde göz hastalıklarının yanı sıra hayati önemi olan şeker hastalığı, beyin tümörleri, AIDS gibi pek çok hastalık da erken tespit edilebilir. Bu rahatsızlıklar ciddi problemlere yol açmadan tedavi edilebilir.

  
 
 
 
 
 
 
  

GÖZ MUAYENESİ SÜRECİ

Bilgisayarlı Göz Muayenesi

Göz numarasını ölçmeye yarayan Otorefraktometre cihazı ile hastanın gözünde miyop, hipermetrop ve astigmatın var olup olmadığını ölçülür ve en uygun gözlük numaraları tespit edilir.

Görme Keskinliği Testi

İnce detayları görebilme yeteneğimiz, büyükten küçüğe sıralanan harf, sayı ya da şekilleri belli mesafeden okunmasıyla ölçülür. Düzeltilmemiş görme keskinliği bir gözün çıplak olarak, yani gözlük, mercek ya da kontakt lens olmadan sahip olduğu en iyi görme seviyesidir.

Göz Numarasının Belirlenmesi

Gözlerimizde miyop, hipermetrop veya astigmatizma gibi kırma kusuru nedeniyle oluşan net görememe durumu gözlük ihtiyacını doğurur. Yapılan muayene sonucu, tedavinin yanı sıra kişi için ideal seçeneğin gözlük mü, kontakt lens mi, ameliyat mı yoksa lazer mi olduğunu da belirlenmektedir.

Biomikroskobik Muayene

Biyomikroskop olmadan göz muayenesinin yapılması mümkün değildir, çünkü göz dokularının büyütülmeden, çıplak gözle incelenemez. Mikroskobik muayenede özel cihazlar yardımı ile gözün ön kısmındaki kapaklar, kirpikler, konjunktiva, kornea, sklera, iris, göz bebeği, lens ve vitreus gibi yapılar kat kat büyütülmüş haliyle ayrıntılı olarak incelenir.

Göziçi Basınç (Göz Tansiyonu) Ölçümü

Göz tansiyonunu teşhis etmede en iyi yol düzenli göz kontrollerdir.  Göz tansiyonunu teşhis etmek amacıyla göz tansiyonu ölçüm cihazı ile incelemeler yapılır.

Göz Kapaklarının Muayenesi

Doktor hastanın başını hareket ettirmeden elinde tuttuğu bir objeyi, göz ile takip ettirerek göz kapaklarının pozisyonunu, rengini, alt ve üst göz kapaklar arasındaki aralığı, kapakların kapanma fonksiyonlarını, üzerlerinde herhangi bir şişlik, kitle ya da hassasiyet olup olmadığını inceler. Bu şekilde gözlerin sağa, sola, yukarı, aşağı ve ara yönlere hareketlerinden sorumlu kasların işlevleri değerlendirilir ve göz hareketleri kısıtlayan herhangi bir engelin (kitle, iltihap, ödem vs.) olup olmadığı saptanır.

Göz Kaslarının Muayenesi

Gözün iç kasları, gözbebeğinin hareketini kontrol eder. Gözün dış kasları da gözlerin paralel durmasını sağlar. Şaşılık ve çift görme muayenelerinde göz kaslarının durumu belirlenir.

Göz Dibi Muayenesi

Gözün arka kısmında bulunan vitre jeli, retina ve optik sinir incelenir. Vitre jelinin saydamlığı, kıvamı, retina damarları,sinir liflerinin görünümü, optik sinirin rengi, sınırları, çukurluğu ve bu gibi pek çok özellik ayrıntılı olarak değerlendirilerek diyabet, hipertansiyon ve kalıtsal hastalıklar v.b. tespit edilir.