KATARAKT

Katarakt Nedir?

Katarakt, göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmeyi sağlayan doğal göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşmasıdır. Başka bir deyişle görüşün, buğulanmış bir camın arkasından bakıyormuşçasına bozulmasıdır.

Göz, kameraya benzeyen optik bir sistemdir. Dışarıdan gelen ışık ve görüntülerin görme merkezine net olarak ulaşabilmesi için, önce gözün en dış saydam tabakası olan korneada, sonra gözün içindeki lens tabakasında kırılması gerekir. Normal şartlarda bu iki tabaka da saydam yapıdadır.

Göz merceğinin yoğunlaşması görüntüyü bulanıklaştırır.

Katarakt'ın Belirtileri

Katarakt en sık yaşa bağlı olarak ortaya çıkar.

Hastalığının ilk evrelerinde görmeyle ilgili sıkıntılar yaşanmayabilir. Hastalığın belirtileri ilerleyen evrelerde daha fazla kendisini belli eder.

Bilinen bir sebebi olmamakla birlikte beslenme, ultraviyole ışınları gibi birçok risk faktörü bulunmaktadır. Katarakt hastalığının en önemli belirtisi de, kuşkusuz görme yetisinde meydana gelen kayıplardır.

Bulanık görme, çift görme, bir perdenin arkasından bakar gibi görme kataraktın en sık belirtileridir. Geceleri zor görme , parlak ışıkların dağılması, araba kullanırken zorlanma, renkleri seçmekte zorlanma, sık değişen gözlük numaraları gibi yakınmalarda katarakt akla gelmelidir.

Katarakt Tedavisi

Kataraktın ilaçla veya gözlükle tedavisi mümkün değildir.Tek tedavisi ameliyattır. 

Ameliyatı, şeffaflığını kaybetmiş olan göz merceğinin alınıp yerine yeni bir göz merceğinin yerleştirilmesi şeklinde gerçekleştirilen bir operasyondur.

Mersin park göz merkezinin uzman doktorları ve kullandığı son teknoloji cihazlar sayesinde, katarakt ameliyatı sorun olmaktan çıkıyor.

Katarakt tedavisinin en güncel olan ameliyat sistemi Fako (Fakoemülsifikasyon) cerrahisidir. Fako cihazı, saniyede 40.000 defa titreşen ses dalgaları yardımıyla kataraktı göz içerisinde eritir.

Fako cihazı sayesinde göz içerisine çok küçük bir bölgeden girilerek ameliyat tamamlanmaktadır. Her türlü katarakta uygulanabilir ve İşlem süresini kısaltarak ameliyatında güvenli yapılmasını sağlamaktadır.

Katarakt tekrar eder mi?

 

Katarakt geri gelmez fakat suni merceğin içine yerleştirilen saydam torba (kese) bazı zamanlarda kalınlaşma gösterebilir.

Böyle bir durum olduğunda hasta ameliyet olmadan önceki hali gibi bulanık ve dumanlı halleri yaşayabilir.

Bu durumda lazer yöntemi ile kolay bir şekilde  kısa bir işlemle hızlıca ve hastayı ameliyata almadan ayakta olarak çözülebilir.

Bu yöntem sayesinde aynı ameliyat sonrasında elde ettikleri ne ve berrak görme imkanlarını yeniden sahip olabilirler.

 

Femtosaniye Lazerle Bıçaksız Katarakt Tedavisi

Mersin park göz merkezinde uygulanan “Femtosaniye Lazer” teknolojisi ile katarakt sorunu hem hasta açısından güvenli-konforlu hemde doktor açısında kolay şekilde bir tedavi imkanı sağlıyor. Ameliyatla katarakt sorunundan kurtulurken aynı zamanda özel göz içi mercekleri implantasyonu ile de uzak ve yakın görme sorununa çözüm getirmek mümkün olabiliyor.

Katarakt cerrahisi bugün teknolojik olarak çok ilerlemesine rağmen ameliyatlarda ender de olsa insan elinin engelleyemediği bazı komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu komplikasyonların oluşmaması için doktor deneyimi çok büyük önem taşımaktadır. Bugün, göz cerrahisinde bir devrim niteliği taşıyan lazerle katarakt tedavisi dönemi başlamıştır.

Katarakt cerrahisinde insan eli ile yapılan birçok basamak Femtosaniye Lazer’in sahip olduğu özel görüntüleme teknikleri yardımı ile bilgisayar kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Fako Yöntemi (Fakoemülsifikasyon Tekniği)

Katarakt tedavisinde kullanılan diğer bir teknik ise FAKO tekniğidir. Bu teknik ile göz içine 2.2 mm’lik kesiden girilir. Bu derece küçük bir kesiden ancak çok deneyimli katarakt hekimleri ameliyat yapabilir. Katarakt ameliyatı sırasında özel bir sıvı olan “Viscoelastik jel” kullanılır. “Viscoelastik jel” ile doğal merceğin gözün diğer tabakalarından zarar verilmeden ayrılması sağlanır. Her hastaya özel olmakla birlikte tek kullanımlıktır.

Saydamlığını yitirmiş göz içi merceği ultrasonik ses dalgaları yayan özel bir cihazla göz içinde parçalanarak emilir. Yapay, katlanabilir bir mercek göze yerleştirilir. Kesi küçük olduğundan dikişe gerek duyulmaz. Enfeksiyon ihtimali sebebiyle iki gözün ameliyatı aynı gün yapılmaz. İki gözün ameliyatı arasındaki sürenin en erken 1 hafta olması önerilir.

Mersin park göz merkezinde FDA onaylı katlanabilir göz içi merceği  ve FDA onaylı Voscot sıvısı (viscoelastik jel) kullanılmaktadır.

 

Multifokal Göz İçi Lens Tedavisi

Bu tedavi yönteminde gözün içindeki mercek alınıp yerine birden fazla fokus kabiliyeti olan mercek konulmaktadır. Bu merceklerde çeşitli halkalar mevcuttur. Bu halkaların bir kısmı uzağı, bir kısmı da yakını görmeyi sağlar. Böylece görmeyi sağlayan gözdeki sarı noktanın üzerine hem uzaktaki hem de yakındaki görüntüler net olarak düşmektedir. Hastalar buna çok kısa sürede adapte olarak uzak ve yakın gözlüklerinden kurtulabilirler.

Bu tedavi için hasta seçimi çok önemlidir. Hasta için uzağı mı yoksa yakını mı görmek önemli, buna dikkat edilmelidir. Diğer önemli bir konu ise hastanın pupil boyutlarıdır. Tedavinin bir diğer avantajı ise, katarakt ameliyatı olması gereken hastalarda aynı seansta hem kataraktı yok etmesi hem de uzak ve yakın görme problemine basitçe çözüm bulmuş olmasıdır.

Her hastanın gözü bu tip bir ameliyata uygun olmayabilir. Kataraktı olan hastaların mesleki konumu, yaşı, sosyal aktivitesi, okuma alışkanlığı, entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önem taşımaktadır.